Kısmi Zamanlı Çalışma Olanakları

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışmalarını sağlayarak, becerilerini geliştirmek ve iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacı ile ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminin konusuna ya da kişisel ilgi alanına göre öğrencilerimize okul dönemlerindeki boş zamanlarını değerlendirmek üzere, çalışma imkânı sağlamaktadır.

Bu kapsamda; kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin ilgili akademik yılın başlamasına müteakip, üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde çalıştırılmak üzere alınacak kısmi zamanlı öğrencilere ilişkin iş ilanlarını takip ederek üniversitemiz resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevrim içi başvuru dışında bir başvuru kabul edilmemektedir.

Kısmi zamanlı olarak çalışmaya hak kazanan öğrenciler haftada en çok 15 saat, ayda en çok 40 saati geçmemek üzere çalıştırılmaktadır.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar:

  • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
  • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
  • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
  • Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

  Detaylı Bilgi için Tıklayınız  

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS)

Adres : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İzmir

Telefon : : 0 (232) 412 16 00-01-04-07

Faks : 0 (232) 464 81 61

E-posta : sks@deu.edu.tr

Web : sks.deu.edu.tr

 

blank blank