Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü – KPMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü (KPMİ), öğrencileri iş yaşamına en iyi şekilde hazırlamak, öğrencileri ve mezunlarıyla iş dünyasının temsilcileri arasında bağlantılar kurmak, öğrenci ve mezunlarına hedefleri doğrultusunda rehberlik hizmeti vermek ve üniversitemizin aday öğrenciler tarafından tercih edilirliğini artırmak üzere çalışan üniversitemiz rektörlüğüne bağlı birimdir. KPMİ, üniversitemizde okumaya hak kazanan tüm öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak, kendi potansiyellerini ve kariyer yönelimlerini keşfetmelerine, kariyer hedeflerini belirlemelerine destek olmak, nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi oluşturan öğrencilerimizi, ülke koşulları ve günümüz gerçekleri doğrultusunda çalışma yaşamına en iyi şekilde hazırlamak ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla kurulmuştur.

 

 

Hedef Kitlesi:

 • DEÜ Öğrencileri
 • DEÜ Mezunları
 • DEÜ Öğrenci Adayları
 • İşverenler
 • Kariyer Gelişimi ile ilgili Kurum ve Kuruluşlar

Faaliyet ve Hizmet Alanları

 1. Bireysel / Grup Kariyer Danışmanlığı
 2. Kariyer Günleri / Fuarları
 3. Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantıları
 4. İş / Staj Mülakatlarının ve Sınavların Organizasyonu
 5. İş / Staj ve Kariyer Olanaklarının Duyurulması
 6. Konferans, Seminer, Araştırma Projeleri ve Eğitimler
 7. Yurt Dışı Kariyer ve Eğitim Olanaklarının Tanıtılması
 8. Mezunlarla İş birliği ve İletişim
 9. Üniversite Tercihi Aşamasındaki Öğrenci Adaylarının Bilgilendirilmesi
 10. Ulusal Staj Programının Yürütülmesi
 11. DEÜ Oryantasyon Programının Yürütülmesi
 12. Kariyer Planlama Dersinin İçeriğinin Geliştirilmesi ve Takibi

 

Amaçları:

 • Öğrencilerimizin, kayıttan itibaren kurumsal uyum ve bağlılıklarını sağlamak,
 • Çalışma yaşamına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olmak,
 • Nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve kamu kurumlarıyla işbirliğini güçlendirmek,
 • Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerini artırmak.

 

Hedefleri:

 • Kariyer danışmanlığı hizmetleri, kişisel gelişim eğitimleri ve kariyer günleri organizasyonlarına sağlanacak destek ile üniversite, öğrenci ve iş dünyası bağını güçlendirmek,
 • İç (öğrenci toplulukları, akademik birimler, idari birimler vb.) ve dış (diğer üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları vb.) paydaşlar arasında amaçlara dönük koordinasyon sağlamak,
 • Oryantasyon çalışmaları ile öğrencilerimizin üniversite yaşamına en kısa zamanda uyum sağlamalarına destek olmak,
 • Öğrencilerin, akademik becerilerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla eğitim, seminer, konferans ve toplantılar düzenlemek,
 • Öğrencilik yıllarında kurulan ‘Dokuz Eylüllülük Bağı’nı sürdürerek, mezunlarla iletişim ve iş birliğini geliştirmek,
 • İş dünyasına kazandırdığımız nitelikli işgücü, iş birliği ve mezunlar ile kurulan ilişkiler ile üniversitemizin itibarının güçlendirilmesine katkı sağlamak.

 T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin öğrenci ve mezunlarımıza yönelik tüm faaliyetlerinde koordinasyondan sorumlu kariyer merkezi olan koordinatörlüğümüz, ayrıca üniversitemizin gelecek vizyonunu mezunlarımızla birlikte şekillendirmek, kurduğumuz iletişim ve iş birliğini daha ileriye taşımak, etkileşimimizin sürekliliğini sağlamak ve mezun ağımızı güçlendirmek üzere mezunlarımıza yönelik faaliyetlerin ve Mezun Bilgi Sistemi (MBS)’nin koordinasyonunu da üstlenmektedir. Mezun Kart uygulamasının organizasyonunu da yürüten KPMİ, mezunlarımızla doğrudan iletişim halindedir.

 

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü (KPMİ)

Adres : DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi, Öğrenci Aktivite Merkezi (Univercity Park) Yanı 35390 Buca / İzmir

Telefon : 0 (232) 301 78 91 – 92 – 93 – 94 – 98

Faks : : 0 (232) 453 68 51

Web : kariyer.deu.edu.tr

E-posta : kariyerplanlama@deu.edu.tr

 

blank blank blank blank blank