Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü 13.11.2017 tarihinde kurulmuş olup temel görevleri:

Üniversitede kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması, üniversitenin ve akademik birimlerin performansının izlenmesi, iç ve dış paydaşların beklenti, memnuniyet ve geribildirimlerinin izlenmesinde ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütülmesi, kalite ile ilgili eğitimlerin organizasyonudur.

Entegre Kalite Politikamız

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü olarak, Üniversitemizin temel faaliyet alanları olan EğitimÖğretim, Araştırma, Uluslararasılaşma, Topluma Hizmet, Yönetim Sistemi boyutlarında Kalite Güvence Sistemi ile Çevre ve Enerji konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı; paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Dokuz Eylül Üniversitesi, eğitimde kalite güvencesini arttırmak üzere yürüttüğü faaliyetlerini 2010 yılında başlattığı Bologna Süreci olarak da bilinen Avrupa Yükseköğretim Alanına Uyum Süreci çalışmaları ile başlatmıştır. Üniversitemizin bütün programlarında iç ve dış paydaş analizleri yapılmış, eğitim amaçları, ders öğrenme çıktıları ve program çıktıları (program yeterlilikleri) belirlenmiştir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre öğrenci iş yükünü temel alarak derslerin AKTS kredileri saptanmış ve Ders bilgi paketinde Türkçe ve İngilizce yayınlanmaktadır. Bilgi paketi, Üniversitemizde yürütülen programların mezunlarına sağladığı yeterliliklerin şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Üniversitemiz, değişim programları kapsamında öğrenci hareketliliğinin yürütülmesi ve bilgi paketinin işlerliği açısından Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne gösterilen uyum neticesinde, AKTS Etiketi ve Diploma Eki (DE) Etiketi almıştır. Diploma Eki, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak anlaşılır formatta bilgi sağlamak için tasarlanmış bir form olup, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı bir belge niteliğindedir.

2016 yılından itibaren kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma, yönetim sistemi, uluslararasılaşma ve toplumsal kakı alanlarına da genişleterek bütünsel bir yaklaşıma benimsemiştir. Bu amaçla, programlar iç ve dış paydaş katılımı ile kendi değerlendirmelerini yapmakta güçlü ve gelişmeye açık yönlerini belirlemektedir. Sürekli iyileşmenin gereği olarak bütün süreçler planlama, uygulama, kontrol ve önlem (PUKÖ) prensibine göre yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda programlar akreditasyon belgesi almış ve Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulu tarafından akredite edilmiştir.

Kalite güvence sisteminin vazgeçilmez paydaşı olan öğrencilerimizin bu süreçlere katılımını sağlamak üzere 2022 yılında Kalite Topluluğu kurulmuştur ve Üniversitemizde öğrencilerin kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemi rol oynamaktadır. Topluluk, kalite eğitimleri düzenlemekte, özel sektör ziyaretleri yaparak kalite sistemleri hakkında bilgi almakta, sosyal medya araçları ile üniversitemizde yürütülen kalite çalışmalarının yayılımını sağlamaktadır. Topluluk üyeleri, Kalite Koordinatörlüğü ofisinde çalışarak, Üniversitemizde yürütülen kalite güvence sistemini geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.

 

Kalite Koordinatörlüğü

Adres : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No.144 Kültür Mah. Rektörlük SKS Binası Z.Kat 35210 Alsancak – Konak / İzmir

Telefon: 0 (232) 412 16 93

Web : kalite.deu.edu.tr

E-posta : kalite.birimi@deu.edu.tr

 

blank blank blank