DEÜ’LÜ OLMAK

Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, “Gerçekleştirdiği eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırma” misyonuyla, “Girişimcilik ve yenilikçilik alanında geleceğe yön veren; eğitim ve bilim merkezi bir üniversite olma” vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Köklü geçmişi, evrensel eğitim anlayışı, nitelikli akademik alt yapısı, yetiştirdiği kuşaklar ve gerçekleştirdiği çalışmalarıyla üniversitemiz, ülkemizin ve bilim dünyamızın geleceğine değer katmaya devam etmektedir.

Başta milletimize olmak üzere; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sıkı sıkıya bağlı olan kurumumuz, kurulduğu günden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının rehberliğinde yol almaktadır. Bunu yaparken bilimi ve evrensel değerleri muhafaza eden üniversitemiz, nitelikli eğitim altyapısı sayesinde milli ve manevi değerleri yüksek; aklı ve vicdanı hür bireyleri topluma kazandırma hedefiyle çalışmaktadır. Kurumumuzun ayrıcalıklı bir konuma yükselmesinde ve başarılı olmasında en büyük pay da üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine aittir.

Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi güzel İzmir’de, dönemin saygın bilim insanlarının girişimleriyle 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan üniversitemiz, o tarihten bu yana hızlı bir büyüme sürecinden geçmiştir. Gerek fiziki altyapısı gerekse nitelikli insan gücü ile yükseköğretim alanında üstün hizmetler sunan kurumumuz, ülkemizin yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine öncülük etmiş; alanında saygın birçok ismi de bünyesinde yetiştirmiştir.

Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi güzel İzmir’de, dönemin saygın bilim insanlarının girişimleriyle 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulan üniversitemiz, o tarihten bu yana hızlı bir büyüme sürecinden geçmiştir. Gerek fiziki altyapısı gerekse nitelikli insan gücü ile yükseköğretim alanında üstün hizmetler sunan kurumumuz, ülkemizin yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetlerine öncülük etmiş; alanında saygın birçok ismi de bünyesinde yetiştirmiştir.

 

İzmir’in dört bir yanındaki önemli noktalarında hizmet veren Dokuz Eylül Üniversitesi, kentin tarihi, kültürel dokusu ve sosyal hayatıyla bütünleşerek hizmet ağını sürekli geliştirmekte ve mevcut kapasitesini artırmaktadır. Üniversitemiz, 2021-2022 eğitim öğretim yılı itibariyle; İzmir’in Buca ilçesi başta olmak üzere; Balçova, İnciraltı, Alsancak, Konak, Narlıdere, Hatay, Urla, Seferihisar, Ürkmez, Torbalı, Bergama, Selçuk ve Kiraz gibi ilçe ve bölgelerinde yaklaşık Mülkiyet durumuna göre arsa ve arazi alanı olarak toplam 5.601.798 m2’lik alanda hizmetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerine kentin dinamik yapısı ve imkânlarından beslenebilecekleri bir ortam sunan üniversitemiz, aynı zamanda kentin gelişimine, kültür, sanat ve spor hayatına da katkıda bulunmaktadır.

2022-2023 Akademik Yılı itibariyle 106 farklı ülkeden gelen 4.364 uluslararası öğrencimiz dahil olmak üzere toplam 68.060 öğrenci eğitim görmekte; 3.001 akademik personelimiz ve 2.898 idari personelimiz görev yapmaktadır.

Üniversitemizde, yükseköğretim faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerimiz için beslenme ve barınmadan sağlık ve ulaşım hizmetlerine, kültür-sanat-spor alt yapısından etkinliklerine pek çok imkân sunulmaktadır. Çeşitli ilgi alanlarına yönelik öğrenci toplulukları ise öğrencilerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemektedir. 2023 yılında aktif olarak faaliyet gösteren 132 Öğrenci Topluluğu bulunmaktadır. Bu topluluklarımız, alanlarında önemli ve gurur verici çalışmalara imza atmakta, çeşitli yarışmalarda ulusal ve uluslararası başarılar elde etmektedir.

Ülkemizin bilim yolu ile kalkınması ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olmasına hizmet etme hedefiyle birçok ilke ve örnek çalışmaya imza atan kurumumuz, milletimizin refah ve mutluluğunu yüceltecek; İzmir’e katma değer sağlayacak bilimsel çalışma ortamlarına sahiptir. Bu noktada üniversitemiz, kentimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek ve Ar-Ge çalışmalarını bir üst aşamaya taşımak amacıyla 2013 yılında Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni (DEPARK) kurmuştur. DEPARK, Türkiye’nin ilk Sağlık İhtisas Teknoparkına sahiptir. 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesindeki Sağlık Teknoparkı Zeytin Binası’nda, Buca Tınaztepe Yerleşkesindeki Alfa ve Beta Binalarında faaliyetlerine devam eden DEPARK, Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve iş birlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunmaktadır. Ege Bölgesi’ne hizmet veren üniversite hastanemizin ve sağlık alanındaki ilgili birimlerimizin 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde bulunması, bölgenin sağlık alanındaki stratejik önemini artırmıştır. Bu gerçekten yola çıkarak sağlık alanındaki geleceğe ilişkin öngörülerini yıllar içinde gerçeğe dönüştüren kurumumuz, İleri Biyomedikal Uygulama ve Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete geçirmiş sonrasında ise İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’ne dönüşen yapıyı oluşturmuştur. Bir süre sonra da ülkemizin stratejik alanlarda büyümesini tamamlayıcı bir unsur olarak, 2015 yılında dönemin Üniversite Senatosu’nun girişimleriyle Uluslararası İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü kurulmuştur. 2021 yılında Üniversitemiz bünyesinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır.

Ülkemizin en büyük yükseköğretim kurumlarından biri olan kurumumuz, Buca Eğitim, Denizcilik, Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Necat Hepkon Spor Bilimleri, Tıp, Turizm ve Veteriner Fakültesi olmak üzere 18 Fakülteye sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde ayrıca 10 Enstitü, 1 Konservatuvar, 2 Yüksekokul, 6 Meslek Yüksekokulu, 2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yanı sıra, bir Teknopark (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi-DEPARK), bir Teknoloji Transfer Ofisi (Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi – DETTO) ve bir Kuluçka Merkezi (BAMBU Ön Kuluçka ve Hızlandırma Merkezi) bulunmaktadır.

Araştırma odaklı üniversite hedefi doğrultusunda sunduğu geniş araştırma olanakları, uluslararası ve ulusal projelerdeki başarısıyla önemli çalışmalara imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021 yılında “Araştırma Üniversitesi” unvanını almaya hak kazanmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, ‘Araştırma Kapasitesi’, ‘Araştırma Kalitesi’ ve ‘Etkileşim ve İş Birliği’ başlıkları altındaki 32 gösterge kapsamında yapılan değerlendirmede gösterdiği yüksek performansla başarılı bir sınav veren DEÜ bu başarısıyla, 207 üniversite bulunan Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk 20’ye girmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi 2022 yılı haziran ayında, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “2021 Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” ne layık görülmüştür.

Dokuz Eylül Üniversitesi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de mensuplarına sahip çıkmaya, bilim ile yol almaya, meslek edindirmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya ve insani değerleri yüceltmeye devam edecektir. Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine adım atan tüm öğrencilerimizi kutluyor, birlikte güzel bir geleceği inşa edeceğimiz inancı ile hepinize “Hoş Geldiniz!” diyoruz.