Erasmus+

Erasmus+ Değişim Programı, Avrupa Birliği’nin yükseköğretim alanında öğrenci, akademisyen ve personel değişimini, eğitim kalitesinin iyileştirilmesini, bu yöndeki projelerin yapımının teşvik edilerek yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir programdır. Erasmus+ Değişim Programı kapsamında; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenim ve staj hareketliliğinden; öğretim üyeleri ders verme hareketliliğinden; idari personel ise eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilmektedir.

2022 yılı itibari ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 26 farklı ülke ile 296 adet kurumlar arası anlaşması bulunmaktadır.2003-2004 akademik yılından bu yana toplam 3.499 öğrencimiz yurtdışında eğitime gitmiş, 2023 yılı itibariyle 1302 öğrenci ise yurtdışından üniversitemize eğitim almaya gelmiştir.

Öğrencilerin Erasmus+ Hareketliliğinden Yararlanma Koşulları

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve/veya başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde kayıtlı tam zamanlı bir öğrenci olmak.
 2. Öğrenciler bu program kapsamında en az 2 ay en fazla 12 ay süreyle yurtdışında öğrenim görebilirler. Bir öğrenci tüm öğrenim hayatı boyunca ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her birinde hibeli veya hibesiz en fazla 12 aya kadar öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilir. Lisans 4. sınıfta bulunan öğrenciler, Erasmus+ staj hareketliliğinden yararlanmak üzere hak kazanmaları halinde, mezun oldukları dönemi takip eden bir yıl içinde bu haklarını kullanabilirler.
 3. Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin örgün eğitim veren ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birine kayıtlı olmalıdır. Yabancı dil hazırlık sınıfı, dikey geçiş hazırlık programı ve intibak programı öğrencileri, lisansüstü bilimsel hazırlık öğrencileri ile ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Erasmus+ programından yararlanamaz (hazırlık sınıfı, 1. sınıf olarak kabul edilmez).
 4. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora 1. sınıf öğrencileri Erasmus+ programına güz dönemi not durum belgesindeki not ortalaması ile başvuruda bulunabilir.
 5. Programa başvuracak ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.20; yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri için ise en az 2.50 olması gerekmektedir. 100’lük sistem kullanan birimlerde asgari not ortalaması şartının sağlanıp sağlanmadığı, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.
 6. Öğrenci, Ulusal Ajans ve üniversite tarafından belirlenen kriterler ve ilan edilen tarihler arasında Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’nün internet sayfası (international.deu.edu.tr) sayfasında paylaşılan duyurulardaki yönlendirmelere uygun olarak başvuruda bulunur (disiplin cezası veya alttan dersinin olması öğrencinin başvuru yapmasına engel değildir.
 7. Öğrenci, kayıtlı olduğu bölüme ait ikili anlaşmalar kapsamında gidebileceği üniversiteler arasından tercih yapar.
 8. Erasmus+ öğrenim ve staj hareketliliğine başvuran tüm öğrencilerin Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilgili Erasmus+ başvuru dönemine yönelik düzenlenen yabancı dil sınavına katılmaları zorunludur. Öğrencilerin sınav düzenlenmeyen yabancı dillerden getirecekleri belgeler ayrıca değerlendirilir.

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren anlaşmalı yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan ve YÖK tarafından yürütülen bir programdır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az 1, en fazla 2 yarıyıl öğrenim görmek üzere; YÖK tarafından belirlenmiş ülke ve öğrenim alanı kriterlerine uygun olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına giderek programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde, söz konusu yurtdışı kurumların öğrencileri de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak öğrenim görebilirler.

Mevlana Değişim Programı İçin Başvuru Koşulları

 1. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2,50 olması,
 3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması.

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

Üniversitemizde Mevlana Değişim Programı, ilk olarak 2014-2015 akademik yılında gerçekleştirilen hareketlilikle hayata geçmiştir. Geçen süre içinde, farklı ülkelerden üniversiteler ile anlaşmalar imzalanmış olup, sürmekte olan yeni anlaşma imzalama çalışmaları da bulunmaktadır.

Farabi

Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim – öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini kapsamaktadır.

Farabi’nin eğitim ve öğretim sürecini farklı merkezlerdeki bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttırmayı hedeflemektedir”.

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin 1 veya 2 yarıyıl süresince farklı bir üniversite ve şehirde eğitimlerini sürdürmelerini sağlamaktadır. Bu programdan yararlanan öğrenciler, güz yarıyılı için dört ay karşılıksız burs almaktadırlar.

Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak asgari şartlar şunlardır:

 1. Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans öğrencisi olması,
 2. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması. (100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.)

Farabi Değişim Programı kapsamında 86 üniversite ile tüm bölümleri kapsayan değişim protokolleri imzalanmıştır.

 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Adres: DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak/İzmir

Web: international.deu.edu.tr

Erasmus+

Telefon : 0 (232) 412 16 39

E-posta: erasmus@deu.edu.tr

Mevlana

Telefon: 0(232) 412 10 29

E-posta: mevlana@deu.edu.tr

Farabi

Telefon: 0 (232) 412 16 59

E-posta: farabi@deu.edu.tr

 

blank blank blank blank